Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: SHIP & YACHT INSULATION SERVICES

Α.Φ.Μ.: 801089192

Δ.Ο.Υ.: Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148820207000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Περιοχή: ΠΕΡΑΜΑ

Τ.Κ.: 18863

Τηλ: 211-1838192

email: insulationship@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 120910721