Στοιχεία Εταίρου

ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 21

Τ.Κ.: 18757

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ